sprzęt gaśniczy

P.POŻ. i BHP

sprzedaż   serwis   szkolenia

kompleksowa obsługa
Gliwice ul. Toruńska 7
tel. 32/760 90 46

Regulamin sprzedaży internetowej

I. POSTANOWIENIA OG�LNE
 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym zwanym dalej "Sklepem internetowym".
 2. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.gasnice.gliwice.pl
 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienie należy składać w języku polskim.
 5. Wszelkie płatności związane z wykonaniem zamówienia są realizowane  w walucie polskiej.
 6. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z p�?. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu  gasnice.gliwice.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.
 9. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
II. WARUNKI ZAKUPU
 1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
 5. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
  • a. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
  • b. we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu we wskazanej wysokości,
 6. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod numer 32/760 90 46 jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy w sposób wskazany w pkt. 4.
 7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
 8. Sklep Internetowy związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Zamawiającego w chwili złożenia zamówienia.
III. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Kuriera .
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający. Ceny patrz wysyłka i zwroty.
 4. W sklepie jedyną formą płatności jest przelew - nie wysyłamy towaru za pobraniem, jest to spowodowane stratami jakie ponieśliśmy z powodu nie odebranych przesyłek przez klientów, za co serdecznie przepraszamy.
 5. Nie odebranie przesyłki przez zamawiającego skutkuje rozwiązaniem umowy.
IV. REKLAMACJE
 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis wady reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.
 3. Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.
V. POSTANOWIENIA KO?COWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki i zwrócić towar w nienaruszonym stanie. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 Szukaj wg nazwy (części nazwy)
 i / lub wg producenta
ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:
Koszyk jest pusty

   Koszyk     Finalizuj zakupy 

Regulamin sprzedaży
Jak płacić ?
sprzęt p.poż.
obsługa BHP
gaśnice sklep • artykuły bhp gliwice • przegląd serwis konserwacja legalizacja gaśnic • usługi ppoż • zabezpieczenia przeciwpożarowe